Coronainformation

Coronainformation

Vi har öppet men har anpassat våra rutiner utifrån de nu rådande omständigheterna.

Exempel på de åtgärder som vi tagit är:

  • Extra städrutiner där vi desinficerar maskiner och utrustning, handtag och allt möjligt hela tiden.
  • Alla medarbetare arbetar bara om de är fullt friska.
  • Vi har handskar i lokalerna så du slipper tänka på att spraya så mycket och minska kontaktytorna på utrustningen.

Vi uppskattar om ni tänker extra mycket på handhygien innan och under era träningspass och gör rent efter er. Är du det minsta osäker eller har influensasymptom – låt kroppen få vila från gymmet och visa hänsyn till dina träningskompisar genom att stanna hemma.

Besöksantalet är betydligt mindre och det kan liknas med hur det brukar se ut på sommaren. Det har också påverkat vår gruppträning men vi bevakar ändå kontinuerligt hur många som anmäler sig och kommer så deltagarna tillåts ett större utrymme mellan sig.

Vi följer utvecklingen noga och hörsammar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten!

Det vi alla kan tänka på är det som de rekommendera på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/ vilket kan summeras med:

Handhygien för allmänheten

Även utanför vården, ute i samhället bland allmänheten, kan handhygien minska risken för att sprida smitta mellan personer. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som exempelvis handfat, handtag och disk-och arbetsbänkar etc. Om man sedan kliar sig i ögat eller stoppar fingret i munnen kan bakterierna eller viruset orsaka sjukdom. En bra regel är att tvätta händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit kan vara ett alternativ.

Andra råd för att förhindra smittspridning

  • Hosta och nys i armvecken – vid hosta och nysningar sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas i omgivningen eller från att förorena händer.
  • Stanna hemma vid sjukdom – på̊ så sätt minskar risken att smitta sprids på arbetsplatser, allmänna transportmedel och andra mötesplatser i samhället.

Tack för att du tagit dig tid att läsa igenom!