InBody mätning

Mät din kroppssammansättning!

Din hälsa beror på mer än bara din vikt. Genom InBody vägning får du veta hur fördelningen av muskler, fett och vatten ser ut i din kropp. Det ger en tydligare bild av hur din vikt är fördelad i kroppen. En InBody vägning kan hjälpa dig att styra din kost och träningsplan så att du når dina mål snabbare.

Din första mätning ger dig en nulägesanalys och efter några veckors träning kan du se dina resultat genom att mäta med InBody igen.

Priser:
Medlemmar
8 mätningar 720 kr
5 mätningar 500 kr
3 mätningar 390 kr
via autogiro/faktura

Icke medlemmar
6 mätningar 995 kr
3 mätningar 595 kr
1 mätning 295 kr